pieter-i

Pieter Dirk Torensma

 

De Friese kunstenaar Pieter Dirk Torensma (1944) kun je met recht een romanticus noemen. Maar wel een romanticus met grote wetenschappelijke interesse en een even grote bezorgdheid om het welzijn van aarde en mens. Zijn werk ademt het verlangen naar het geestelijke oerlicht, zoals de nachtvlinder danst om de vlam van een kaars. Met behulp van natuurlijke verfstoffen schept hij beelden die tot nadenken stemmen. Zij proberen onze aandacht te vangen voor de bijzonderheid van zowel het microscopisch kleine als de macroprocessen in de natuur. En dat is nodig om ons in overeenstemming te brengen met ons oer-ritme, om onze maskers af te leggen en ons over te geven aan de grote Wil van het leven. Pieter Torensma breekt hier al decennia een lans voor. Zijn schilderijen zijn iconen, waar onze ziel zich in kan spiegelen.

Jan Willem Bakker,
21 september 2016