De elementen II

26-PT-de-Elementen-2-1982

De elementen II, 1982, eitempera op aquarelkarton 62×79 cm

The elements II, 1982, tempera on aquarelle board 62×79 cm